ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-08-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:54:08 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody – GMINNY KOMISARZ SPISOWY Grzegorz Jarosz
20:49:46 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki nr 122/1 o pow. 1270 m2, położonej w obrębie Datyń. Księga Wieczysta 18119. Grzegorz Jarosz
20:49:46 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE - 12.11.2008 r. Grzegorz Jarosz
20:49:46 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie - Brody, 18 marca 2008 r. Grzegorz Jarosz
20:49:46 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie - Brody, 18 marca 2008 r. Grzegorz Jarosz
20:49:46 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofer Grzegorz Jarosz
20:49:46 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zasieki uchwalonego uchwałą Nr XIII/116/95 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 1995 r., obejmującej tereny położone: 1) w centralnej części miejscowości, 2) w północnej części miejscowości. Grzegorz Jarosz
20:49:46 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE - 27.02.2007r. Grzegorz Jarosz
20:49:45 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody informuje, że w terminie od 1 do 30 września 2009r. przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Brodach pokój Nr 3 wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. Grzegorz Jarosz
20:49:45 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki Nr 44/19 o powierzchni 2773 m2, położonej w miejscowości Zasieki. Księga Wieczysta KW 18206. Grzegorz Jarosz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony