ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-08-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:24:03 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grzegorz Jarosz
20:24:03 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza drugi ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 620/3, 620/4, 703/1, 703/2 o łącznej powierzchni 4.9181 ha położonych w miejscowości Jeziory Wysokie. Grzegorz Jarosz
20:24:02 Upublicznienie elementu informacja Zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na wniosek Pani Marii Wiśnik zamieszkałej w Kole z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. Nr 57/1 obręb Koło Grzegorz Jarosz
20:24:02 Upublicznienie elementu informacja Zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na wniosek Państwa Danuty i Waldemara Ochryniuk zamieszkałych w Brożku z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania zaspołu budynków magazynowych na zakład uprawy grzybów jadalnych na dz. Nr 704/1 i 704/2 obręb Jeziory Wysokie. Grzegorz Jarosz
20:24:02 Upublicznienie elementu informacja Ustalam warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w miejscowości Brody, na cz. dz. Nr 222/30 według wybranego z katalogu domów budynku typu „Berberys”. Grzegorz Jarosz
20:24:02 Upublicznienie elementu informacja Ustalam warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Brody, na dz. Nr 226 według wybranego z katalogu domów budynku typu „Berberys”. Grzegorz Jarosz
20:24:02 Upublicznienie elementu informacja Zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Zielonej Górze z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczna na dz. Nr 222/30 obreb Brody. Grzegorz Jarosz
20:24:02 Upublicznienie elementu informacja na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Zielonej Górze z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 226 obręb Brody. Grzegorz Jarosz
20:24:02 Upublicznienie elementu informacja Decyzja Nr 3/2008 o ustaleniu warunków zabudowy Grzegorz Jarosz
20:24:02 Upublicznienie elementu informacja Decyzja Nr 2/2008 o ustaleniu warunków zabudowy Grzegorz Jarosz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony