ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-08-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:30:36 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Grzegorz Jarosz
20:30:36 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zasieki przy drodze wojewódzkiej nr 289, uchwalonego uchwałą Nr XIX/138/04 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2004 r. Grzegorz Jarosz
20:30:36 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody Ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki gruntu nr 324/4 z ruinami budynku inwentarskiego (do rozebrania) położonej w miejscowości Jałowice o powierzchni 1994 m2. Grzegorz Jarosz
20:24:04 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki Nr 137/3 o powierzchni 1008 m2, położonej w miejscowości Zasieki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym (razem stanowią budynek wolnostojący). Grzegorz Jarosz
20:24:04 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 91/3 o powierzchni 2388 m2 położonej w miejscowości Zasieki. Cena wywoławcza działki wynosi 65.000 zł netto. Grzegorz Jarosz
20:24:04 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek Nr 924 i Nr 935, o łącznej powierzchni 44.585 m2, położonych w obrębie Jeziory Wysokie. Działka nr 924 - zabudowana budynkami magazynowymi, działka nr 935 – niezabudowana, przyległa do działki nr 924. Nieruchomości położone są na obszarze zabudowanym po byłej fabryce prochu strzelniczego. Grzegorz Jarosz
20:24:04 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki Nr 704/2 o powierzchni 16.660 m2, położonej w obrębie Jeziory Wysokie zabudowanej budynkami magazynowymi. Grzegorz Jarosz
20:24:04 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki do zabudowy Nr 44/19 o powierzchni 2.773 m2, położonej w miejscowości Zasieki. Grzegorz Jarosz
20:24:03 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE - 03.08.2007r. Grzegorz Jarosz
20:24:03 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brody w roku 2007 Grzegorz Jarosz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony