ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-12-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:22:39 Edycja elementu informacja Zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na wniosek Pani Marii Wiśnik zamieszkałej w Kole z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. Nr 57/1 obręb Koło Grzegorz Jarosz
22:22:39 Edycja elementu informacja Zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na wniosek Państwa Danuty i Waldemara Ochryniuk zamieszkałych w Brożku z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania zaspołu budynków magazynowych na zakład uprawy grzybów jadalnych na dz. Nr 704/1 i 704/2 obręb Jeziory Wysokie. Grzegorz Jarosz
22:22:39 Edycja elementu informacja Ustalam warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w miejscowości Brody, na cz. dz. Nr 222/30 według wybranego z katalogu domów budynku typu „Berberys”. Grzegorz Jarosz
22:22:38 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zasieki przy drodze wojewódzkiej nr 289, uchwalonego uchwałą Nr XIX/138/04 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2004 r. Grzegorz Jarosz
22:22:38 Edycja elementu informacja Wójt Gminy Brody Ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki gruntu nr 324/4 z ruinami budynku inwentarskiego (do rozebrania) położonej w miejscowości Jałowice o powierzchni 1994 m2. Grzegorz Jarosz
22:22:38 Edycja elementu informacja Gmina Brody jest realizatorem programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie. Grzegorz Jarosz
22:22:37 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE Grzegorz Jarosz
22:22:11 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zasieki uchwalonego uchwałą Nr XIII/116/95 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 1995 r., obejmującej tereny położone: 1) w centralnej części miejscowości, 2) w północnej części miejscowości. Grzegorz Jarosz
22:22:11 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE - 27.02.2007r. Grzegorz Jarosz
22:22:10 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE - 12.11.2008 r. Grzegorz Jarosz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony