ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-02-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:26:11 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Zamkowym 1 w Brodach Michalina Łajtar
08:57:36 Upublicznienie elementu informacja Badania ewaluacyjne -Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR Tomasz Paś
08:53:10 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 30 stycznia 2024 r. Tomasz Paś
08:52:08 Upublicznienie elementu informacja Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2024-02-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:12:59 Upublicznienie elementu informacja Komunikat dot. parametrów wody Michalina Łajtar
14:11:33 Upublicznienie elementu informacja 7.2024 Tomasz Paś
14:10:16 Upublicznienie elementu informacja 6.2024 Tomasz Paś
14:09:21 Upublicznienie elementu informacja 5.2024 Tomasz Paś
14:05:18 Upublicznienie elementu informacja Przebudowa nawierzchni dojazdu pożarowego Tomasz Paś
13:43:19 Edycja elementu informacja Sposób składania i rozpatrywania petycji określony w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach Tomasz Paś

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony