ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:46:20 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Michalina Łajtar

Zmiany z dnia: 2022-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:13:31 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 3/2022 Tomasz Paś
08:11:49 Edycja elementu wakaty - kandydat Nazwa elementu do którego przynależy: 3/2022 Tomasz Paś
08:11:36 Upublicznienie oceny kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie 3/2022 Tomasz Paś
08:10:28 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie 3/2022 Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2022-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:06:40 Edycja elementu informacja Deklaracja jest już dostępna dla mieszkańców w EPUAP Tomasz Paś
11:05:34 Upublicznienie elementu informacja Deklaracja jest już dostępna dla mieszkańców w EPUAP Tomasz Paś
10:58:51 Edycja elementu informacja Wzór deklaracji - domek letniskowy Tomasz Paś
10:58:01 Edycja elementu informacja Wzór deklaracji Tomasz Paś
10:49:00 Edycja elementu informacja Sposób składania i rozpatrywania petycji określony w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach Tomasz Paś

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony