ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

OB.01 Uzyskanie pierwszego dowodu osobistego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2011-05-26 09:57:27

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Monika Pawelska

Miejsce załatwienia

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

683712205 w. 211

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

- sprawdzenie wniosku i potwierdzenie zameldowania przez ewidencję ludności, - potwierdzenie zgodności danych w USC, - wprowadzenie wniosku do SOO, - dowód wydaje Wójt Gminy Brody.

Miejsce odbioru

pok. nr 3

Wymagane Dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY: - wniosek o wydanie dowodu osobistego, 2 zdjęcia. - odpowiedni akt stanu cywilnego tj. akt urodzenia lub akt małżeństwa w przypadku zmiany stanu cywilnego (jeśli zawarte poza miejscem stałego pobytu).

Czas realizacji

do 30 dni - osobiście w pokoju nr 3

Opłaty

Od 1 stycznia 2010 r. nie płacimy za wydanie dowodu osobistego. Wnioski w tej sprawie można składać za darmo.

Uwagi

Należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy lub w związku ze zmianami nazwiska bądź zameldowania.

Załączniki