ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.Drukuj informacjęSprawa: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Wydział: Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2010-12-02 10:43:50

Termin załatwienia

.

Osoba kontaktowa

Mirosława Dudziak

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Brodach
ul. Rynek 2
68-343 Brody
I piętro pok. nr 7

Telefon kontaktowy

683712205 w. 216

Adres e-mail

radagminy@brody.pl

Sposób załatwienia

wniosek, który zawiera:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),
 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Brodach
ul. Rynek 2
68-343 Brody
I piętro pok. nr 7

Wymagane Dokumenty

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu

Czas realizacji

maksymalnie 1 miesiąc, gdyż wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga wstępnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, na które służy stronie zażalenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Opłaty

 • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które są wnoszone przed ich wydaniem:
  • a) 525zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • b) 525zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • c) 2100zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,

Tryb odwoławczy

 • na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania,
 • strona może w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji (zezwolenia) złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Brody.

Uwagi

Wysokość i sposób poboru opłaty
 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 • Opłatę, za korzystanie z zezwoleń, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.
 • Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2 wnoszą opłatę w wysokości:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • Opłata, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 • W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 • Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 • Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

Podstawa prawna

kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami), - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 70 poz. 473),

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-02 10:43:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Dudziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-02 10:43:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Dudziak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-16 13:37:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony