ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianegoDrukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Wydział: Sekretarz Gminy

Ogłoszono dnia: 2014-03-18 13:48:49

Termin załatwienia

Dokumenty należy złożyć osobiście w terminie 3 miesięcy

Osoba kontaktowa

Halina Wysługocka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Brodach
68-343 Brody, ul. Rynek 2

Telefon kontaktowy

683712205 w. 201

Adres e-mail

h.wyslugocka@gmail.com

Sposób załatwienia

Dokumenty należy złożyć osobiście w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu  w:
Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Rynek 2,pok. Nr 3  (od pn. do pt. w godz. 8.00 do 15.00)
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Brodach
68-343 Brody, ul. Rynek 2
Po spełnieniu warunków wydawana jest decyzja o udzieleniu dofinansowania nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku . Wypłata dofinansowania nastąpi nie później niż po 14 dniach od daty przekazania środków przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Miejsce odbioru

pokój nr 8

Wymagane Dokumenty

 • Wypełniony wniosek
 • Załączniki:
 • kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • w przypadku przygotowania zawodowego młodocianego przez osobę zatrudnioną u pracodawcy - kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy przez okres przygotowania zawodowego młodocianego,
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 • kopie dokumentów potwierdzających wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • w przypadku spółek – kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności,
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma by c przeznaczona pomoc de minimis.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Uwagi

Pracodawca ubiegający się dofinansowanie powinien zawiadomić Wójta Gminy Brody o zawarciu umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem na druku stanowiącym załącznik
 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi::
 •  w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Powyższe kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-18 13:47:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Wysługocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-18 13:48:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Wysługocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-18 10:23:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony