ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: RL.03 Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: RL.03 Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

Szczegóły informacji

RL.03 Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

Ogłoszono dnia: 2011-05-26 11:33:48

Termin załatwienia

.

Osoba kontaktowa

Sylwia Klepadło

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy
ul. Rynek 2
68-343 Brody
poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

683712205 w. 203

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

akt notarialny

Miejsce odbioru

Pokój nr. 7

Wymagane Dokumenty

Wniosek o nabycie na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przyległej (macierzystej), - rysunek lub mapka z zaznaczonymi granicami wnioskowanego terenu
 
Druk RL-03-01 (w załączeniu) lub dostępny w Urzędzie Gminy w Brodach, pokój nr 06.

Czas realizacji

około 6 miesięcy: - zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji, - uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku i przedstawienie sprawy do decyzji właściwego organu - czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku (uchwała rady Gminy Brody, wyceny nieruchomości, zarządzenie Wójta Gminy Brody i podanie do publicznej wiadomości – wykaz, ogłoszenie w prasie, informacja w BIP), - w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości dodatkowo około 60 dni, - przygotowanie materiałów do zawarcia umowy notarialnej kończącej realizację wniosku (protokół uzgodnień, zawarcie umowy notarialnej) – 30 dni.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Wnioskodawcę obciążają: - koszty przygotowania nieruchomości do realizacji wniosku, na pokrycie których zobowiązany jest dokonać wpłaty określonej kwoty, - należności wynikające z przepisów prawa związane z daną transakcją podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, - koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony