ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: RL.01 Dokonanie geodezyjnego podziału nieruchomości Drukuj informacjęSprawa: RL.01 Dokonanie geodezyjnego podziału nieruchomości

Szczegóły informacji

RL.01 Dokonanie geodezyjnego podziału nieruchomości

Wydział: Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

Ogłoszono dnia: 2011-05-26 11:33:46

Termin załatwienia

.

Osoba kontaktowa

Sylwia Klepadło

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy
ul. Rynek 2
68-343 Brody
poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

683712205 w. 203

Adres e-mail

gospodarka@brody.pl

Sposób załatwienia

1) wniosek (druk w załączeniu ) RL-01-01
2) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące)
3) wypis i wyrys z katastru nieruchomości
4) decyzja o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział nieruchomości),
5) wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów realizowanych w oparciu o art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomości,
6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości
7) wykaz zmian gruntowych
8) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w KW
9) mapa z projektem podziału wykonaną przez uprawnionego geodetę na kopii zasadniczej
10) Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Miejsce odbioru

osobiście w pokoju nr 6 po uprzednim ustaleniu terminu lub pocztą.

Wymagane Dokumenty

Druk RL-01-01 (w załączeniu) lub dostępny w Urzędzie Gminy w Brodach, pokój nr 6.

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji stronie. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy w Brodach w dwóch egzemplarzach.

Uwagi

W przypadku podziałów w których niezbędna jest opinia w formie postanowienia dokumenty w postaci protokołu z przyjęcia granic nieruchomości, wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji jest inne niż w księdze wieczystej oraz mapy z projektem podziału dołącza się do wniosku po przyjęciu operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawa prawna

•art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (DZ. U. Nr 268, poz. 2663), •art. 2 ust.1 pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Klepadło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-26 11:18:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-26 11:33:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-18 09:30:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony