ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: OB.05 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3. miesięcy obywatela Polski lub cudzoziemca..Drukuj informacjęSprawa: OB.05 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3. miesięcy obywatela Polski lub cudzoziemca..

Szczegóły informacji

OB.05 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3. miesięcy obywatela Polski lub cudzoziemca..

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2011-05-26 10:10:01

Termin załatwienia

Niezwłocznie. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).

Osoba kontaktowa

Monika Pawelska

Miejsce załatwienia

poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

683712205 w. 211

Adres e-mail

usc@brody.pl

Sposób załatwienia

w pokoju nr 3

Miejsce odbioru

pok. nr 3

Wymagane Dokumenty

• Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i nie będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, zgłaszając wymagane ustawą dane oraz przedstawiając dokument pozwalający na ustalenie tożsamości / paszport .
• Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i nie będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dopełniając obowiązku zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.
• Zameldowania dokonuje się na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu / Karta pobytu lub wiza.
• Wskazany powyżej cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, obowiązek wymeldowania nie powstaje.
• Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie w organie gminy.

Czas realizacji

W chwili przyjęcia zgłoszenia

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna

Uwagi

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich.
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz niebędący członkiem rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 zek późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz.1475).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Pawelska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Pawelska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-26 10:08:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-26 10:10:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-18 10:09:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony