ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC.10 Zmiana imion i nazwiskDrukuj informacjęSprawa: USC.10 Zmiana imion i nazwisk

Szczegóły informacji

USC.10 Zmiana imion i nazwisk

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2011-05-26 09:46:59

Termin załatwienia

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Monika Pawelska

Miejsce załatwienia

Stanowisko: Urząd Stanu Cywilnego Nr pokoju: 3 Telefon kontaktowy: 68/371 21 55 w. 34 Godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30
 

Telefon kontaktowy

68/371 21 55 w. 34

Adres e-mail

usc@brody.pl

Sposób załatwienia

Wniosek składa się osobiście. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się złożenie wniosku bez zachowania wymogów pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Ustawa nie daje możliwości działania przez pełnomocnika.

Miejsce odbioru

pok. nr 3

Wymagane Dokumenty

Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli nie zawiera on numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
- wniosek, który musi zawierać:
 • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu - adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, nr PESEL
 • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
 • uzasadnienie
Do wniosku dołącza się:
o zmianę nazwiska:
 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
 • załączone odpisy winny być opłacone opłatą skarbową,
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).
o zmianę imienia:
 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • załączone odpisy winny być opłacone opłatą skarbową,
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).
Nie dołącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli akty zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę.
W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Czas realizacji

Decyzja o zmianie nazwiska albo o zmianie imienia w 85% jest wydawana w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, a miesiąc zgodnie z prawem.

Opłaty

- decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.
- zwalnia się od opłaty skarbowej:
 • dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Urząd Gminy Brody Ul. Rynek 2 68-343 Brody BZ WBK Lubsko: 76 1090 1564 0000 0000 5600 1656 - w kasie Urzędu Gminy Brody (I piętro).

Uwagi

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.
Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414)- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Pawelska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Pawelska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-26 09:45:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-26 09:46:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-18 12:10:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony