ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC.07 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.Drukuj informacjęSprawa: USC.07 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.

Szczegóły informacji

USC.07 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2011-05-26 09:37:50

Termin załatwienia

Osobiście w pokoju nr 3

Osoba kontaktowa

Monika Pawelska

Miejsce załatwienia

Nr pokoju: 3 Telefon kontaktowy: 68/371 21 55 w. 34 Godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

68/371 21 55 w. 34

Adres e-mail

usc@brody.pl

Sposób załatwienia

- przyjęcie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcia związku małżeńskiego, - wydrukowanie projektu aktu małżeństwa wraz z odpisami skróconymi, - zawiadomienie ewidencji ludności miejsca stałego zameldowania osób, które zawarły związek małżeński, - zawiadomienie urzędów stanu cywilnego miejsca urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.

Miejsce odbioru

Po złożeniu dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego Formalności związane z przyjęciem dokumentów i zapewnień dokonywane są bezpośrednio przy zgłoszeniu, wtedy również uzgadniana jest data i godzina ślubu. Ślub cywilny może się odbyć po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Śluby odbywają się z reguły w soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wymagane Dokumenty

Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć: a) panna, kawaler - odpisy skrócone aktów urodzenia o ile osoba urodziła się poza Lubskiem, - dowód osobisty (do wglądu), - pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. b) osoby rozwiedzione: - odpisy skrócone aktów urodzenia o ile osoba urodziła się poza Lubskiem, - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, - dowód osobisty (do wglądu), - pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, c) wdowa, wdowiec: - odpisy skrócone aktu urodzenia o ile osoba urodziła się poza Lubskiem, - odpis skrócony aktu zgonu małżonka, - dowód osobisty (do wglądu), - pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce powinien złożyć kierownikowi USC następujące dokumenty: - paszport (do wglądu), - odpis aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem (kawaler, panna), - odpis aktu urodzenia i odpis aktu małżeństwa wraz z urzędowym tłumaczeniem (osoba rozwiedziona), - odpis aktu urodzenia i odpis aktu zgonu z urzędowym

Czas realizacji

osobiście w pokoju nr 3

Opłaty

1) sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
2) pierwsze trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa zwolnione są od opłaty skarbowej.
3) dodatkowe odpisy podlegają opłacie skarbowej w wysokości: - odpis skrócony – 22 zł. - odpis zupełny – 33 zł. - opłatę skarbową należy dokonać na adres i konto: Urząd Gminy Brody Ul. Rynek 2 68-343 Brody BZ WBK Lubsko: 76 1090 1564 0000 0000 5600 1656 - w kasie Urzędu Gminy Brody (I piętro).

Tryb odwoławczy

Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy, osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Żarach Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia; prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Uwagi

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć złożyły kierownikowi pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Kierownik USC w wyznaczonym terminie przyjmuje od nupturientów w formie uroczystej oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński. Sporządza akt małżeństwa i wydaje małżonkom bezpłatnie trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa. Poza granicami kraju obywatele polscy mogą zawrzeć małżeństwo w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego lub przed polskim konsulem. Forma zwarcia małżeństwa podlega prawu państwa, w którym jest ono zawierane. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła szesnaście lat jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. W uzasadnionych przypadkach, z ważnych przyczyn kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa. Dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia związku małżeńskiego jest akt małżeństwa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788),- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze zmianami),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Pawelska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Pawelska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-26 09:36:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-26 09:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-18 12:08:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony