ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC.05 Wpisanie zagranicznego aktu do Polskiej Księgi Stanu Cywilnego.Drukuj informacjęSprawa: USC.05 Wpisanie zagranicznego aktu do Polskiej Księgi Stanu Cywilnego.

Szczegóły informacji

USC.05 Wpisanie zagranicznego aktu do Polskiej Księgi Stanu Cywilnego.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2011-05-26 09:29:20

Termin załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w formie decyzji administracyjnej, nie później jednak niż w terminie miesiąca.

Osoba kontaktowa

Monika Pawelska

Miejsce załatwienia

Nr pokoju: 3 Telefon kontaktowy: 68/371 21 55 w. 34 Godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

68/371 21 55 w. 34

Adres e-mail

usc@brody.pl

Sposób załatwienia

- przyjęcie wniosku o transkrypcję aktu wraz z tłumaczem, - sporządzenie decyzji, - sporządzenie aktu stanu cywilnego oraz wydrukowanie 3 egz. odpisu skróconego aktu, - zawiadomienie ewidencji ludności miejsca stałego zameldowania, - zawiadomienie urzędów stanu cywilnego miejsca urodzenia osób, które zawarły związek małżeński za granicą – w przypadku transkrypcji aktu małżeństwa, - zawiadomienie urzędów stanu cywilnego miejsca urodzenia i zawarcia związku małżeńskiego osób – w przypadku transkrypcji aktu zgonu.

Miejsce odbioru

pok. nr 3

Wymagane Dokumenty

Wypełniony formularz (druk) podania oraz odpis stanu cywilnego lub innego dokumentu zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brodach lub za pośrednictwem poczty na adres USC Rynek 2, 68-343 Brody;

Czas realizacji

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w formie decyzji administracyjnej, nie później jednak niż w terminie miesiąca.

Opłaty

Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) od 01 stycznia 2007r. pobierane są przez USC opłaty skarbowe w następujących wysokościach: transkrypcja (decyzja wpisana do polskich akt stanu cywilnego) – 50 zł. - opłatę skarbową należy dokonać na adres i konto: - opłatę skarbową należy dokonać na adres i konto: Urząd Gminy Brody Ul. Rynek 2 68-343 Brody BZ WBK Lubsko: 76 1090 1564 0000 0000 5600 1656 - w kasie Urzędu Gminy Brody (I piętro). Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego wydane w sprawach dotyczących m.in.: wydania dowodu osobistego, ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury), alimentacyjnych, szkolnych, zatrudnienia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. (66-400 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8) w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi

Umiejscowienia aktu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na stałe miejsce zamieszkania wnioskodawcy (ewentualnie ostatnie stałe miejsce zamieszkania w kraju). Jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania w kraju, wniosek należy kierować do Urzędu Stanu Cywilnego w m. st. Warszawie. Składany do umiejscowienia zagraniczny dokument musi mieć rangę urzędowego odpisu aktu stanu cywilnego. Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, obywatel polski powinien złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska przed kierownikiem USC przy załatwianiu formalności związanych z umiejscowieniem. Wpisanie aktu zawierającego wzmianki dodatkowe zamieszczone na podstawie orzeczenia organu państwa obcego w sprawie niemajątkowej, należącej w Polsce do drogi sądowej (np.. wzmianka o rozwodzie, o zaprzeczeniu ojcostwa, o przysposobieniu dziecka) może nastąpić, jeżeli orzeczenie to zostało uznane przez polski sąd okręgowy, chyba, że umowa między narodowa stanowi inaczej. Ta sama zasada obowiązuje jeśli do aktu w polskiej księdze stanu cywilnego ma być wpisana wzmianka na podstawie obcego orzeczenia. Jeżeli umiejscowiony akt nie zawiera pełnych danych, które powinny się w nim znaleźć według prawa polskiego lub występują w nim błędy pisarskie, akt taki podlega uzupełnieniu lub sprostowaniu.

Podstawa prawna

Podstawa prawna
  • Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Pawelska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Pawelska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-26 09:27:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-26 09:29:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-18 11:59:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony