ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC.03 Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchownąDrukuj informacjęSprawa: USC.03 Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchowną

Szczegóły informacji

USC.03 Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchowną

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2011-05-26 09:29:26

Termin załatwienia

Kierownik USC niezwłocznie po otrzymaniu od duchownego wypełnionego zaświadczenia

Osoba kontaktowa

Monika Pawelska

Miejsce załatwienia

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

68/371 21 55 w. 34

Adres e-mail

usc@brody.pl

Miejsce odbioru

pok. nr 3

Wymagane Dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY: Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć: a) panna, kawaler - podanie o wydanie trzech odpisów bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa, - odpisy skrócone aktów urodzenia o ile osoba urodziła się poza Lubskiem, - podpisać zapewnienie b) osoby rozwiedzione: - podanie j/w - odpisy skrócone aktów urodzenia o ile osoba urodziła się poza Lubskiem - podpisać zapewnienie, - dowody ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim. c) wdowa, wdowiec: - podanie j/w - odpisy skrócone aktu urodzenia o ile osoba urodziła się poza Lubskiem, - odpis skrócony aktu zgonu małżonka, - podpisać zapewnienie. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydane są nieodpłatnie trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa.

Czas realizacji

- przyjęcie zapewnienia o braku okoliczności zawarcia związku małżeńskiego, - wystawienie 3 egz. zaświadczenia, - po zawarciu małżeństwa i po otrzymaniu od duchownego wypełnionego zaświadczenia, sporządzenie aktu małżeństwa i wydrukowanie 3 egz. odpisu aktu małżeństwa, - zawiadomienie ewidencji ludności miejsca stałego zameldowania osób, które zawarły związek małżeński, - zawiadomienie urzędów stanu cywilnego miejsca urodzenia osób, które zawarły związek małżeński Kierownik USC niezwłocznie po otrzymaniu od duchownego wypełnionego zaświadczenia, sporządza akt małżeństwa i wydaje małżonkom

Opłaty

1) sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł. 2) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest bezpłatne, 3) pierwsze trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa są zwolnione od opłaty skarbowej, 4) dodatkowe odpisy podlegają opłacie skarbowej w wysokości: - odpis skrócony - 22 zł. - odpis zupełny -33 zł. - opłatę skarbową należy dokonać na adres i konto: - opłatę skarbową należy dokonać na adres i konto: Urząd Gminy Brody Ul. Rynek 2 68-343 Brody BZ WBK Lubsko: 76 1090 1564 0000 0000 5600 1656 - w kasie Urzędu Gminy Brody (I piętro).

Uwagi

Zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo. Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. W terminie pięciu dni od chwili złożenia przez narzeczonych oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed duchownym, duchowny przedkłada to zaświadczenie wraz z zaświadczeniem stwierdzającym zawarcie małżeństwa, kierownikowi USC co do miejsca zawarcia małżeństwa. Zaświadczenie wydawane jest przyszłym małżonkom w trzech egzemplarzach i zachowuje ono ważność przez okres trzech miesięcy. Niezachowanie tego terminu powoduje, że nie zostanie sporządzony akt małżeństwa w USC.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788),- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze zmianami),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Pawelska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Pawelska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-26 09:18:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-26 09:29:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-18 12:02:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony