ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj informacjęSprawa: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szczegóły informacji

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział: Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

Ogłoszono dnia: 2010-12-29 12:22:38

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Sylwia Klepadło

Miejsce załatwienia

pokój nr 7

Telefon kontaktowy

683712155 wew. 203

Adres e-mail

gospodarka@brody.pl

Miejsce odbioru

Pokój nr. 7

Wymagane Dokumenty

 1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie5..
 2. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
 3. dowód zapłaty opłaty skarbowej (opłata dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł)
 4. karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko3  (w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w trybie art. 69)
 5. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko3 (w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem
  w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) – w przypadkach przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie4
 7. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora wynosi 17 zł) – jeżeli dotyczy;
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca (inwestor) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym tzn. kserokopia: aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualnego KRS, aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej itp.- jeżeli dotyczy.
 
Objaśnienia:
 1. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: wymagane. Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia sporządzenie raportu może być wymagane.
 2. Należy wskazać rodzaje decyzji, o której mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które będą wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II (wymienionych
  w §3 ww. rozporządzenia). Raport dołącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy I (wymienionych w §2 ww. rozporządzenia).
 4. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dokumenty z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. (art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, w związku z art. 74 ust. 1a – 1c).
 5. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. (art. 74 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, w związku z  art. 74 ust. 1a – 1b).

Czas realizacji

30dni

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 205 zł (za wydanie przedmiotowej decyzji) płatna z chwilą złożenia wniosku oraz 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa w kasie Urzędu Gminy w Brodach lub na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Lubsko 76 1090 1564 0000 0000 5600 1656.

Załączniki

 • wniosek (DOC, 48 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-02-16 14:01:16 | Data wytworzenia informacji: 2016-02-16

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Klepadło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-29 12:22:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Klepadło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-29 12:22:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Klepadło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-16 14:03:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony