ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Andrzej Turowski

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2021

Stanowisko: Radny

Ogłoszono dnia: 2022-05-17 08:31:32 przez Tomasz Paś

Załączniki