ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Ryszard Kowalczuk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2015

Stanowisko: Wójt Gminy Brody

Ogłoszono dnia: 2016-05-12 12:58:39 przez Tomasz Paś

Załączniki