ˆ

Opinie RIO

Szczegóły informacji

Uchwała nr 799/2021 składu orzekającego RIO w sprawie: wydania opinii o przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022 projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2022-2034

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-16 14:06:42 przez Tomasz Paś

Załączniki