ˆ

Opinie RIO

Szczegóły informacji

Uchwała nr 798/2021 składu orzekającego RIO w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-16 13:59:23 przez Tomasz Paś

Załączniki