ˆ

Opinie RIO

Szczegóły informacji

Uchwała nr 797/2021 składu orzekającego RIO w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem Gminy Brody

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-16 13:56:50 przez Tomasz Paś

Załączniki