ˆ

Opinie RIO

Szczegóły informacji

Uchwała nr 235/2021 składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu Gminy za ro 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-05-11 13:37:42 przez Tomasz Paś

Załączniki