ˆ

Opinie RIO

Szczegóły informacji

Uchwała nr 734/2020 składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-13 19:04:48 przez Tomasz Paś

Załączniki