ˆ

Opinie RIO

Szczegóły informacji

Uchwała nr 733/2020 składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-13 19:02:05 przez Tomasz Paś

Załączniki