ˆ

Rejestr działalności regulowanej

Szczegóły informacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brody - stan na dzień 26.11.2015

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-12-03 14:25:42 przez Tomasz Paś

Załączniki