ˆ

Rejestr działalności regulowanej

Szczegóły informacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brody - stan na dzień 13.10.2015

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-10-22 13:06:55 przez Tomasz Paś

Załączniki