ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-13 08:09:00 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody uchwały Nr XXXV/275/14 z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, obejmującej teren działki nr 49/2; w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy Brody.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Jednocześnie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, obejmującej teren działki nr 49/2.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody w terminie do dnia 13.03.2014 r.
Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Brody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-13 08:08:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-13 08:09:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-13 08:10:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14232 raz(y)