ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Informacja ogłoszona dnia 2013-07-22 17:54:13 przez Tomasz Paś

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami/ zawiadamiam o przyjęciu w dniu 15 lipca 2013 r. przez Radę Gminy Brody uchwał:
-
Nr XXX/239/13 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody,
-
Nr XXX/241/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziory Wysokie,
oraz informuję, że z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju 8.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-22 17:54:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-22 17:54:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-23 07:43:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15801 raz(y)