ˆ

Informacje o wywieszeniu wykazów

Szczegóły informacji

Wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dalszej dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-07 12:37:33 przez Tomasz Paś

Wójt Gminy Brody

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Brody, na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Brody, przeznaczonych do dalszej dzierżawy w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie Nr 242/21 z dnia 6.10.2021r.).