ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w 2022 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-04 13:36:34 przez Michalina Łajtar

Akapit nr - brak tytułu

W roku 2022 na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Brody w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  dotację otrzyma Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro”  – kwota dotacji 50.000 zł.
 
Skład Komisji:
1.Michalina Łajtar – przewodnicząca
2. Beata Kowalczuk - członek
3. Juliusz Dudziak – członek
                                                                                                              
Brody, dnia 4 stycznia 2021 r.
 
Wójt
          /-/ Ryszard Kowalczuk