ˆ

Azbest

Szczegóły informacji

Urząd Gminy w Brodach informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2011 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z obiektów budowlanych z terenu gminy Brody.

Informacja ogłoszona dnia 2011-04-28 10:32:44 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

  1. Dofinansowanie realizowane będzie ze środków budżetu gminy przewidzianych na ten cel na dany rok budżetowy. Środki na dofinansowanie mogą także pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a ich wysokość zależeć będzie od przyznanej gminie dotacji.
  2. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, mającym tytuł własności do nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Brody w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
  3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
  4. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków.
  5. Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest poniesione w 2011 roku. WAŻNE: Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we własnym zakresie przed złożeniem wniosku.
  6. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy Brody będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w trybie zamówień publicznych, która na zlecenie Urzędu będzie dokonywać demontażu wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania. 
  7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach, pokój nr 6 bądź pod nr telefonu (68) 371 21 55 w. 40. Druk wniosku i druki załączników dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: bip.brody.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Azbest lub w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 pokój nr 6) Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Gminy w Brodach w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2011 r.
Wójt Gminy (-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S.Młynek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S.Młynek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-28 10:32:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-28 10:32:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-28 10:32:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1634 raz(y)