ˆ

Azbest

Szczegóły informacji

Nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-13 10:27:21 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Brody ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy Brody. Nabór wniosków odbędzie się w terminie do dnia 10 lipca 2019r. Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Brody pok. Nr 3.Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2 pokój nr 9 oraz do pobrania ze strony internetowej www.bip.brody.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2 (pok. 9) lub pod nr tel. 68 371 21 55 w. 204.

Załączniki