ˆ

Azbest

Szczegóły informacji

Obwieszczenie - Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości, że przystąpił do opracowania projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na lata 2010-2032".

Informacja ogłoszona dnia 2010-12-14 22:50:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr RL.7660-3/2010
Brody, dnia 10 grudzień 2010 r.
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 03.10.2008 r. „O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości, że przystąpił do opracowania projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na lata 2010-2032".
Projekt dokumentu jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach (pokój nr 6) w poniedziałek od godz. 8°° do 16°° natomiast w pozostałe dni od godz. 7.30 do 15.30.
Każdy ma prawo zapoznać się z w/w dokumentem oraz złożyć uwagi i wnioski.
Zgłaszając uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na lata 2010 - 2032 należy podać dane osoby zgłaszającej.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 10 grudnia 2010 r. do 30 grudnia 2010 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( )
Uwagi i wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w Urzędzie Gminy w Brodach, pokój nr 6.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2,
2) na stronie internetowej http://www.bip. brody.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
gj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
gj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-14 22:50:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-14 22:50:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-30 10:59:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1516 raz(y)