ˆ

Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-12-23 09:42:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

17.12.2010r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:
  • zmiany w budżecie przedstawione przez Panią Skarbnik
  • projekt uchwały w spr. zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów
  • projekt uchwały w spr. zmian w statucie Gminy
Przewodnicząca Komisji -  Agnieszka Mataczyna