ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

UWAGA!!!AZBEST!!

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-28 11:41:50 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoby fizyczne, mające tytuł własności do nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Brody, na których znajdują się wyroby zawierające azbest (z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) mogą otrzymać z Urzędu Gminy Brody  dofinansowanie (w pełnej wysokości) na pokrycie:
1) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub
2) kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych.
Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dofinansowania winny złożyć w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2 stosowny wniosek wraz z załącznikami do dnia 31 maja danego roku. 
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w pokoju nr 6 tut. Urzędu lub na stronie internetowej  www.bip.brody.pl w zakładce Informacje o środowisku/Azbest.
Wnioski złożone po tym terminie uwzględnione będą w planie na rok następny. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku.  Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków.
WAŻNE!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we własnym zakresie przed złożeniem wniosku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Klepadło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-28 11:41:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-28 11:41:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-28 11:41:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12421 raz(y)