ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych

Informacja ogłoszona dnia 2012-12-20 08:58:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1

WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

na terenie województwa lubuskiego

Na  podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia zdrowia i mienia, wprowadza się zakaz używania w miejscach publicznych na terenie województwa lubuskiego wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie.

§  2. Zakaz, o którym mowa w § 1 obowiązuje do dnia 30 grudnia 2012 r.

§ 3. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14.0 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

§  4. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.

§  5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Kuchta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-20 08:58:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-20 08:58:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-20 08:58:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5361 raz(y)