ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Informacja ogłoszona dnia 2012-09-18 06:32:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 t.j.) oraz Uchwały Rady Gminy Brody Nr XI/75/07 z dnia 31 października 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziory Wysokie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.09.2012 r. do 15.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2, pokój nr 8 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2012 r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 14.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2012 r. 

Na podstawie z art. 39, art.40, w związku z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 24.09.2012 r. do 15.10.2012 r. z niezbędną dokumentacją sprawy w ramach przeprowadzanej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu wraz opiniami i uzgodnieniami w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2, pokój nr 8.

Zainteresowani mogą składać uwagi do strategicznej oceny do dnia 29.10.2012 r. w formie pisemnej do Wójta Gminy Brody na adres 68-343 Brody, ul. Rynek 2, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 8, w formie elektronicznej, na adres

<e-mail>

bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-18 06:32:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-18 06:32:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-18 06:58:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5485 raz(y)