ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Rada Gminy Informuje, że w dniu 28.06.2012r. o godz. 9.00, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-23 11:02:38 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Brody.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie

międzysesyjnym.

5 .Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.

6. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.

7. Rozpatrzenie :

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2011r.

- sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2011r.

8. Zapoznanie się z :

- uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2011r.

- opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu za 2011r.

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu

za 2011r.

- uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium

Wójtowi.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2011r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za

2011r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Brody.

b/ opinii dot. likwidacji linii kolejowej nr 275 Wrocław- Gubinek

c/ zmian Statutu Łużyckiego Związku Gmin

d/ zmiany uchwały nr IV/28/03 w spr. wprowadzenia form ochrony przyrody

e/ zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta

Gminy Brody

f/ zarządzenia wyborów sołtysa w m. Suchodół i Grodziszcze

g/ wygaśnięcia mandatu radnego radnej p. Agnieszki Mataczyna

h/ wygaśnięcia mandatu radnego p. Edwarda Bojko

i/ zmian do uchwały nr XVI/123/12/o powołaniu komisji doraźnej ds. współpracy z PGE Gubin.

13. Wnioski i interpelacje radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-23 11:02:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-23 11:02:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-23 11:03:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6143 raz(y)