ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Zebranie Wiejskie Sołectwa Janiszowice

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-17 12:16:35 przez Tomasz Paś

O G Ł O S Z E N I E

Na podst. § 10 ust. 1 uchwały Nr IV/30/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Janiszowice oraz § 3 uchwały Nr XXIX/209/21 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Janiszowice oraz § 3 uchwały Nr XXIX/210/21 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Janiszowice zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Janiszowice w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Janiszowice, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Janiszowicach.
 
Wójt
Ryszard Kowalczuk