ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Projekt grantowy Wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-18 16:53:48 przez Michalina Łajtar

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z projektem grantowym  Wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” osoby zainteresowane otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka czy też uczniowie pełnoletni, którzy spełniają wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8) tj.: zamieszkują gminę Brody, gdzie niegdyś funkcjonowało PPGR, są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) byłych pracowników PPGR oraz nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy – powinny wypełnić oświadczenie o wyborze preferowanego sprzętu oraz oświadczenie projektowe wraz z podpisaniem klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, a następnie w/w dokumenty złożyć w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2. W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia rodziców, dziadków czy pradziadków w PPGR, prosimy o dołączenie w/w dokumentów do składanych oświadczeń.

W RAMACH WSPARCIA UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ LAPTOP/TABLET WRAZ Z NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM.

Zainteresowane i uprawnione osoby powinny składają następujące dokumenty:
  • Oświadczenie o preferowanym sprzęcie komputerowym
  • Załącznik 7  (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
    lub
    Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
  • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. 
 
Termin składania dokumentów:
26.10.2021 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Brody.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68-371-21-55 w. 208

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-18 16:46:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-18 16:53:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-21 09:21:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2410 raz(y)