ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Wykorzystanie dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Brodach

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-20 13:46:04 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 177/20
Wójta Gminy Brody
 z dnia 11 grudnia 2020 roku
 
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy  w Brodach za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) w związku z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) zarządzam, co następuje:
  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.
  2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-20 13:46:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-20 13:46:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-20 13:46:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
993 raz(y)