ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-10 10:31:56 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych na  terenie Gminy Brody w roku 2021 proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Gminy Brody, Rynek 2, pokój nr 7 w terminie do 30.10.2020 r.
Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze w związku z przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i konopi włóknistych na 2021 rok.