Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Złożenie ofert cenowych na zakup drewna opałowego

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-25 07:47:35 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

GN.6131.19.2020                                                                            
Brody, dnia 2020-03-24
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brody
 
Wójt Gminy Brody zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z gatunku dąb, usytuowanych na działce nr 363 obręb Jałowice, gm. Brody, stanowiącej własność Gminy Brody.
Przedmiotowe drewno znajduje się na ww. działce.
 
1. Szczegółowy sortyment drewna:
- drewno opałowe liściaste twarde (dąb):  ilość – 9,83 m3,  cena –  145 zł netto za 1 m3 (+ podatek VAT 8 %) tj. 156,60 zł brutto za 1 m3.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drewna opałowego i zaleca oferentom zapoznanie się ze stanem drewna oferowanego do sprzedaży oraz usytuowaniem przedmiotu sprzedaży.
2. Minimalna cena drewna wynosi:1.425,35 zł netto + podatek VAT 8% tj. 1.539,38 zł brutto.
3. Drewno opałowe sprzedawane jest w całej ilości.
4. Kryterium wyboru oferty zakupu – najwyższa cena.
5. Miejsce i termin składania ofert: Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 kwietnia 2020 r. na adres: Urząd Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody bądź mailowo na adres: z dopiskiem „Oferta zakupu drewna opałowego”. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.
6. Formularz ofertowo-cenowy można pobrać ze strony www.bip.brody.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody, pokój nr 7.
7. Miejsce i termin wyboru oferty: Wybór oferty nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 7.
8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej potencjalny Nabywca zobowiązany jest uiścić wpłatę w  terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z wystawioną fakturą.
9. Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Nabywcy. Dowodem uprawniającym do wywozu drewna  z miejsca  składowania będzie  protokół przekazania drewna.
10. Odbiór drewna, w tym dokonanie załadunku i transport  nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Gminy Brody w terminie 7 dni od uregulowania należności wynikającej z faktury.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody  (pok. Nr 7) lub pod nr telefonu (68) 3712155 w. 203.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 07:46:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 07:47:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 08:47:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
722 raz(y)