ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

V Sesja Rady Gminy Brody W dniu 24.03.2011r. o godz. 9:00, w świetlicy remizy OSP w Brodach

Informacja ogłoszona dnia 2011-03-23 13:14:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010r.
 4. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Informacja z działalności klubów sportowych na terenie Gminy Brody oraz kompleksu sportowego ORLIK.
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2011r
  • uchylenia uchwały Nr XL/279/02 R.G. w spr. sprzedaży budynku mieszkalnego położonego w Janiszowicach
  • zajęcia stanowiska dot. zachowania istniejącego bezpośredniego wyjazdu z Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie
  • przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki
  • dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę .
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
  • określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
  • ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody.
 8. Wnioski i interpelacje radnych.
 9. Wolne wnioski. .
 10. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M. Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-23 13:14:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-23 13:14:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-23 13:14:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3079 raz(y)