Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Opłaty Skarbowe

Szczegóły informacji

Komunikaty Urzędu Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2010-10-04 13:44:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Informujemy, że opłaty skarbowe należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Brody: BZ WBK Oddz. Lubsko 76 1090 1564 0000 0000 5600 1656, bądź w kasie Urzędu, czynnej od poniedz. do piątku w godz: 9:00-14:00

Najczęściej uiszczane OPŁATY SKARBOWE
za czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia pobierane w Urzędzie
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej –Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
 
Lp. Przedmiot opłaty skarbowej
Wysokość opłaty
skarbowej w zł
Podstawa prawna
(zał. do ustawy o
opłacie skarbowej)
1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 Cz. I pkt 1
2. Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (art. 73 p.a.s.c.) 50 Cz. I pkt 3
3. Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego (art. 28 p.a.s.c.) 39 Cz. I pkt 4
4. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (art. 36 p.a.s.c.) 39 Cz. I pkt 4
5. Zarejestrowanie zdarzenia (U, M, Z), które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego (art. 70 p.a.s.c.) 39 Cz. I pkt 4
6. Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (art. 59 k.r.o.) 11 Cz. I pkt 2
7. Oświadczenie rodziców o zmianie imienia (imion) dziecka (art. 51ust. 1 p.a.s.c.) 11 Cz. I pkt 2
8. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (art. 951 k.c.) 22 Cz. I pkt 5
9. Decyzje o zmianie nazwiska lub imienia 37 Cz. I pkt 7
10. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107 Cz. I pkt 8
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 205 Cz. I pkt 45
12. Sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego 33 Cz. II pkt 1 ppkt 2
13. Sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego 22 Cz. II pkt 1 ppkt 3
14. Wydanie zaświadczenia o możności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą (art. 71 p.a.s.c.) 38 Cz. II pkt 1 ppkt 1
15. Wydanie zaświadczenia o braku księgi, niefigurowania aktu w księdze, o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku (art. 79 p.a.s.c.) 24 Cz. II ppkt 4
16. Inne zaświadczenia wydawane z rejestrów stanu cywilnego (np. o złożeniu dokumentów do ślubu, o braku przypisku pod aktem, potwierdzenie telegramu, zaproszenia itp.) 26 Cz. II pkt 1 ppkt 5
17. Poświadczenie zgodności duplikatów, odpisów lub kopii (od każdej stronicy) 5 Cz. II ppkt 4
18. Wydanie kserokopii aktu stanu cywilnego lub dokumentu złożonego do akt zbiorowych (§ 15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewn.) 5 Cz. II ppkt 4
19. Poświadczenie własnoręczności podpisu (od każdego podpisu) 9 Cz. II ppkt 7
20. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – od każdego egzemplarza 21 Cz. II ppkt 8
21. Pozostałe zaświadczenia, np.
- o spłacie hipoteki
- o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
 - o przychodowości z gospodarstwa rolnego (do banku)
17 Cz. II ppkt 21
22. Zaświadczenia w sprawie świadczeń socjalnych, stypendiów socj., nauki, szkolnictwa zwolnione Art. 2
23. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca (art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.) 39 Cz. III pkt 1
24. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 107 Cz. III pkt 41
25 Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 107 Cz. III pkt 42
 
Powyższa ustawa dostępna jest na stronie Sejmu RP - www.sejm.gov.pl
oraz Ministerstwa Finansów - http://www.mf.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
gj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
gj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-04 13:44:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-04 13:44:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-04 13:45:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13944 raz(y)