ˆ

Prezydenta RP

Szczegóły informacji

Powołanie obwodowych komisji wyborczych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-04-21 12:23:57 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu