ˆ

Prezydenta RP

Szczegóły informacji

Komunikat o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-03 07:54:27 przez Tomasz Paś

Załączniki