Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wybory uzupełniające

Szczegóły informacji

O b w i e s z c z e n i e - w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

Informacja ogłoszona dnia 2015-11-12 12:50:00 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRODY
 z dnia 12 października 2015r.
 
w sprawie informacji o numerach i granicach  obwodów głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która obwodowa komisja wyborcza jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
 
                    Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a§ 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. nr 21, poz.112 z późn.zm ) podaje się do wiadomości  informację o numerze i  granicy  obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym  do potrzeb wyborców  niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  oraz wskazanie , która obwodowa komisja wyborcza jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brody  zarządzonych na dzień 15 listopada 2015r.
 
Numer obwodu
Granice obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
        1
 
 
Brody ulice:
1 Maja, Kościuszki, Rynek, Traugutta,
 
 
Urząd Gminy Brody
ul. Rynek 2
  obwód oznaczony symbolem, został  wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.
       Wyborca   niepełnosprawny  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz osoba, która  najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat,  może w terminie do 6 listopada  2015r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Brody o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
       Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Uwaga!
      W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
     Informacje w sprawach rejestru wyborców  i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody pokój Nr 3 lub 8 tel. 68 3712155.
Lokal wyborczy będzie  otwarty w dniu głosowania 15 listopada 2015r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
     Przed przystąpieniem do głosowania wyborca  obowiązany jest  okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
 
WÓJT
/-/ Ryszard Kowalczuk
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-12 12:49:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-12 12:50:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-12 12:50:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2972 raz(y)