ˆ

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brody za 2015 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-31 15:07:04 przez Tomasz Paś

Załączniki